การประชุม ณ เมืองมัณฑะเลย์ และสักการะ 2 มหาบูชาสถาน

Published: Tuesday, 16 July 2019

6th International Conference in Cardiovascular - Thoracic Nursing 2018 “Transforming Long-Term Care for Patients with Cardiovascular Thoracic Disease” Mandalay Hospital, Mandalay, Myanmar Organized by Thai Cardio - Thoracic (CVT) Nurses Association December 11 – 13, 2019

messageImage 1563183252034

 การประชุม ณ เมืองมัณฑะเลย์ และสักการะ 2 มหาบูชาสถาน

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

10 - 14 ธันวาคม 2562

 

กำหนดการเดินทางอย่างย่อ

วันเดินทาง

รายการ

อาหาร

10 ธ.ค. 62

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน

เช้า / กลางวัน / เย็น

11 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมเต็มวัน)

โปรแกรมพิเศษ (ผู้ไม่ได้เข้าประชุม) : เมืองมินกุน

เช้า / กลางวัน / เย็น

เช้า / กลางวัน / เย็น

12 ธ.ค. 62

โรงพยาบาลมัณฑะเลย์ (ประชุมครึ่งวัน) – พุกาม

เช้า / กลางวัน / เย็น

13 ธ.ค. 62

พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนัดดา – วัดมนุหา – เจดีย์ชเวซานดอ - มัณฑะเลย์

เช้า / กลางวัน / เย็น

14 ธ.ค. 62

พระมหามัยมุณี- พระราฃวังมัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า / กลางวัน

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ภาพ

messageImage 1563183122603

Attachments:
Download this file (6th_International_Conference_in_Cardiovascular_program_July_2019.pdf)Program_En[Program_En]
Download this file (A1P2_โปรแกรมเมียนม่าร์ .pdf)โปรแกรมการเดินทาง[โปรแกรมการเดินทาง]
Hits: 50