คณะผู้แทนสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนแก่โรงเรียนเด็กยากจนในพระราชานุเคราะห์

Published: Friday, 04 October 2013

คณะผู้แทนสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (แห่งประเทศไทย) ได้ร่วมกัน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ การเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนแก่โรงเรียนเด็กยากจนในพระราชานุเคราะห์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

 

Hits: 783