การอบรมวิชาการโครงการพัฒนาการพยาบาลสู่การรับรอบคุณภาพโรงพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ์

Published: Wednesday, 25 May 2022

การอบรมวิชาการโครงการพัฒนาการพยาบาลสู่การรับรอบคุณภาพโรงพยาบาล โดยหลักฐานเชิงประจักษ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ผ่านโปรแกรม Zoom

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง  3 คะแนน

 

ลงทะเบียน : https://forms.gle/tMfHYhvhzVfovijQ9

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด

ผส.นวลใย พิศชาติ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

09.00 - 11.00 น. การรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลแนวใหม่โดยหลักฐานเชิงประจักษ์

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชิตกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน รองคณบิดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)

ลงทะเบียน : https://forms.gle/tMfHYhvhzVfovijQ9

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 084-334-7742

** ช่องทางการเข้าประชุมจะแจ้งผ่านอิเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ก่อนการประชุม **

 

1653390595303

Attachments:
Download this file (poster_seminar_01_2022.pdf)รายละเอียดโครงการและกำหนดการ[การอบรมวิชาการโครงการพัฒนาการพยาบาลสู่การรับรอบคุณภาพโรงพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ์]
Hits: 1353