01

รายละเอียดโครงการ

02

ลงทะเบียนสัมมนา

ลงทะเบียน

โครงการอบรมเรื่อง พลิกโฉมการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกกับการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2566

ชำระเงินค่าลงทะเบียน ธ. ไทยพาณิชย์

เลขที่ 405-025934-4

ชื่อบัญชี น.ส.นวรัตน์ สุทธิพงศ์

เลือกประเภทผู้ลงทะเบียนว่าเป็นสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิก

* ประเภทผู้สมัคร

* หมายเลขบัตรประชาชน
* เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
* คำนำหน้า
* ชื่อ
* นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
* อีเมล์
* เบอร์มือถือ
* โรงพยาบาล/หน่วยงานที่ท่านสังกัด
แผนก/ฝ่ายงานที่ท่านสังกัด
เบอร์ที่ทำงาน
ต่อ
โทรสาร
ต่อ
* เลือกประเภทอาหาร
* เลือกรูปแบบการสัมมนา
* เลือกรูปแบบการออกใบเสร็จ

03

เข้าสู่ระบบ

Login เข้าสู่ระบบ

สำหรับเฉพาะผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อทำการยืนยันการชำระเงินหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนได้

* Username
* Password